Afsætning af bygninger og anlæg
Snorlige præcision og IBS- Attest af alle typer projekter

Afsætning af bygninger og anlæg

Huse, veje, broer, vindmøller, industrielle konstruktioner samt alle typer installationer og byggerier – hos Sejr Landinspektør udfører vi afsætninger af alle typer og til alle projekter.

 

AFSÆTNING AF BYGNINGER OG ANLÆG MED SNORLIGE PRÆCISION OG IBS-ATTEST

Vi udfører afsætning af alle typer nybyggeri, tilbygninger og garager med søm på galger og snore trukket. Det giver stor præcision med hensyn til bygningens kommende beliggenhed, og snorene er lige til at grave og støbe efter.

Hvis skelpælene på grunden mangler, kan vi reetablere skellet.

I forbindelse med vores afsætninger foretager vi kontrolopmåling og udarbejder afsætningsplaner til bygherre, rådgivere og myndigheder. Vi udarbejder IBS-attest (Identitets- Byggelinie & Servituterklæring), hvis der er krav om det i byggetilladelsen eller hvis bygherren ønsker det. Sammen med afsætningsplanerne bekræfter IBS-attesten, at alle relevante love og bestemmelser, tinglyste servitutter og lokalplaner er overholdt.

Har du brug for rådgivning om regler i forhold til dit byggeri? Spørg os til råds om hvad og hvor du må bygge – vi står gerne til disposition.

AFSÆTNING AF VEJE OG VEJANLÆG

Vi afsætter veje med vejstationering og koter jf. stationeringsplaner, længde- og tværprofiler, så entreprenøren kan se vejens forløb og præcise hældning. Alle afsætninger udføres i nøje samarbejde med de personer, som siden skal benytte afmærkningen i marken.