Afsætning af hus

Afsætning af hus

I forbindelse med nybyggeri er afsætning af hus en vigtig del af processen, der sikrer at dit byggeri ligger placeret rigtigt og lovligt på din grund. Dette gør sig desuden også gældende, hvis du vil lave en tilbygning eller måske en ny carport. For selvom du ejer grunden, er det ikke hvor som helst, du må bygge på den. Der kan for eksempel være nogle tinglyste bestemmelser i forhold til bygningens placering, ligesom der også kan være servitutter, lokalplaner, byggebestemmelser og lignende, der skal tages højde for, når man bygger.

Få en landmåler til at lave afsætningen af dit hus

For langt de fleste privatpersoner og sågar entreprenører kan det være vanskeligt at lave en korrekt bygningsafsætning, da det kræver stor erfaring og grundig viden på området. Det kan derfor være en god idé, at få en landmåler til at udføre afsætning af hus, så du er sikker på at alle regler og paragraffer bliver overholdt, ligesom opgaven udføres korrekt.

En landmåler er uddannet til at indsamle data fra forskellige registre og derefter bearbejde disse ved hjælp af avancerede computerprogrammer, der sikrer at arbejdet foregår præcist og efter reglerne.

De fleste privatpersoner har ikke den fornødne erfaring med at tilgå de mange forskellige registre end sige har adgang til det avancerede udstyr og computerprogrammer, og derfor vil det altid være mere pålideligt at få en landmåler til at udføre denne type arbejde – så er du sikker på, at arbejdet bliver udført korrekt.

IBS-attest

En IBS-attest står for Identitets- Byggelinie og Servitutattest og fortæller, hvem der ejer ejendommen, og om denne er opført efter de gældende retningslinjer i lovgivningen.

Det er kun beskikkede landinspektører, der kan udfærdige denne type af attest, som mange banker og realkreditinstitutioner kræver for at låne penge til byggeriet. Det hænder også, at kommuner kræver en IBS-attest, før de vil godkende byggeriet.

Hos Sejr Landinspektør har vi kompetencerne og retten til at udarbejde IBS-attester. Så hvis der er krav om det i byggetilladelsen eller hvis der er behov for en sådan i forbindelse med optagelse af bank- eller realkreditlån, kan vi også være behjælpelige med udarbejdelsen af en sådan.

En grundig afsætning er vejen frem

En afsætning af grund kan som nævnt dække alle typer af nybyggerier som eksempelvis enfamiliehuse, rækkehuse og etagebygninger, men også tilbygninger af forskellig art.

Ved brug af en professionel udført bygningsafsætning sikrer du dig, at dit byggeri lever op til de tinglyste bestemmelser, skelforhold og andre bebyggelsesregulerende bestemmelser, men også at modullinier, fundamenter og fikspunkter bliver afsat med stor præcision.

Med grundig og professionel bygningsafsætning skaber du således et solidt fundament for dit byggeri.

Skab et solidt fundament med en bygningsafsætning hos os

Et solidt fundament for dit byggeprojekt er nøjagtigt det vi kan tilbyde dig hos Sejr Landinspektør. Vi har gennem årene beskæftiget os med alt fra mindre sager til store og komplekse byggemodnings- og udstykningsarbejder, og vi kan varetage en lang række forskellige opgaver indenfor vores felt – herunder afsætning af fundament til alle typer af nybyggerier, tilbygninger og garager.

Vores afsætninger udføres med den største præcision ved hjælp af søm på galger og snore trukket, og er lige til at grave og støbe efter, når de er udført. Har du brug for hjælp til afsætning af hus eller andre bygninger, så kontakt os endelig. Vi står altid til rådighed.