Vi hjælper dig i mål med byggeprojektet

UDSTYK MED TOTALPLANLÆGNING

Fra bar mark til nyt by- eller erhvervsområde med salgsklare byggegrunde!
Hos Sejr Landinspektør ved vi, hvor betydningsfuld den forudgående ejendomsrådgivning er for en smidig og optimal gennemførelse af den grund, du ønsker at udstykke.

Uanset arealets størrelse er det altid en god idé at få belyst, hvilke muligheder og begrænsninger den enkelte ejendom er underlagt.

BYGGEPROJEKTER PÅ BASIS AF GOD EJENDOMSRÅDGIVNING

Vi kan tilbyde dig en præcis rådgivning, der på en overskuelig måde redegør for, hvad du i forbindelse med netop dit projekt skal være særlig opmærksom på. Vi er parate til alle spørgsmål om f.eks. BBR, rettigheder, jordkøb, skel, udstykning, ejerlejligheder eller andre aspekter vedr. udstykningen.

Sejr Landinspektør varetager hele opgaven i forbindelse med fysisk planlægning af arealer til by- og erhvervsområder. Vi forestår udfærdigelse af udstyknings- og bebyggelsesplaner og udarbejdelse af lokalplaner i samarbejde med kommunerne.

Vi indhenter alle nødvendige myndighedsgodkendelser i forhold til gældende lovgivning og udfærdiger den matrikulære sag til Geodatastyrelsen og afleverer udstykningsområdet byggemodnet og klar til salg med nye ejendomsmapper til hver af de nye parceller.

Kontakt Sejr Landinspektør og få en professionel rådgivning om dit påtænkte projekt – både hvad angår begrænsninger og muligheder i arealanvendelsen.

Hos os får du en  troværdig samarbejdspartner gennem alle faser af udstykningen – fra projektering til byggemodnede bolig og erhvervsparceller.