Landinspektørydelser

HVAD KAN EN LANDINSPEKTØR TILBYDE DIG?

Vi udfører traditionelle landinspektøropgaver, såsom at gennemføre matrikulære forandringer, give rådgivning i byggesager og udføre tekniske opmålinger af enhver art. Skal du bygge nyt? Så kan vi give dig et overblik over de ledninger, som forløber under jordoverfladen på din grund. På den måde undgår du fejl og skader af forsyningsnettet. Vi hjælper dig også med at afmåle skel og byggelinjer, hvis du skal anlægge veje eller nye forsyningsledninger i forbindelse med udbedring af din bolig.

Udover de mange praktiske og tekniske ting, vi kan hjælpe dig med, så har vi også indgående viden om alle de juridiske forhold, som gør sig gældende, hvis du eksempelvis skal bygge nyt eller ønsker en opdeling af din oprindelige bygning. Vi hjælper dig desuden med, at alle nye og relevante oplysninger noteres i tingbogen, så der kun står retvisende informationer om din ejendom og grund. Der er mange små sten på vejen til en god byggeproces. Med vores juridiske og tekniske viden, kan vi fjerne dem for dig, en for en.

Landinspektøropgaver indebærer en bred vifte af forskellige opgaver, som spænder lige fra diverse udendørs opmålinger, beregninger og planlægning til afløbs- og ledningsregistrering. Opgaverne indebærer den nyeste teknologi, som giver os mulighed for at visualisere byggeprojekter, forsyningsnet, byplanlægning og arealforvaltning. Det gør arbejdsprocessen nemmere for både kunden og landinspektøren. Når en landinspektør udfører sit arbejde, så er det desuden hele tiden med naturen for øje. Det er en landinspektørs opgave at balancere mellem at lave effektive løsninger for kunden samtidig med bevare en bæredygtig tankegang, så miljøet tager mindst mulig skade. Det er en balance, som har høj prioritet.

Når du samarbejder med en af vores dygtige landinspektører, så kan du trygt stole på, at landinspektøren gennemfører sit arbejde, så alle tænkelige udfordringer løses og at alle krav efterleves. Hvis der kommer pludselige problemer undervejs i dit byggeprojekt, så er det naturligvis også noget, som landinspektøren tager hånd om. Ovenfor får du et overblik over de landinspektøropgaver, som vores landinspektører normalt arbejder med. Hvis du efterspørger en specialiseret opgave, så er du velkommen til at komme forbi til en snak om opgaven, så vi kan give dig den bedstmulige løsning.

Landinspektøropgaver udføres med præcision

Vores landinspektører har alle stor erfaring med de opgaver, vi får ind. Det gælder både, når der er tale om mindre projekter hos private boligejere og når arbejdsopgaverne vedrører større offentlige byggeprojekter. Vores medarbejders erfaring, sammen med en lang uddannelse, betyder, at vi udfører vores arbejde med nøjagtighed og præcision. Derudover sidder vi en gruppe af medarbejdere med forskellige unikke kompetencer. Det betyder, at vi kan hjælpe hinanden i vores stræben efter at finde den bedste løsning til dig som kunde uanset, hvad du efterspørger. Hvis du har spørgsmål til vores arbejde eller har brug for vores hjælp? Så kan du komme forbi os i Horsens eller give os et opkald. Så er vi klar til at hjælpe dig videre.

Servitutter og deklarationer

Vi forestår udarbejdelsen af servitutter af enhver art til sikring af private aftaler og retslige forhold.
Læs mere

Lejemålsberegning og huslejearealer

Hvis du skal have fastsat og reguleret huslejen i en udlejningsejendom, er vi klar til at hjælpe dig.
Læs mere

Afsætning af bygninger og anlæg

Huse, veje, broer, vindmøller, industrielle konstruktioner samt alle typer af byggerier.
Læs mere

Teknisk opmåling og kortfremstilling

Som grundlag for projektering af nye bebyggelser og anlæg af enhver slags...
Læs mere

Ledningsregistrering

Forsyningsnettet af diverse ledninger er komplekst – og for at holde styr på de mange ledninger under jorden, er det vig
Læs mere

Volumenberegning

Vi udfører fladenivellementer til f.eks. digitale terrænmodeller og volumenberegning som projektgrundlag, både ved bygge
Læs mere

Opdeling af ejerlejlighed

Overvejer du at opdele din ejendom i ejerlejligheder? Find ud af om det er muligt ifølge ejerlejlighedsloven.
Læs mere

Fastlæggelse af skel

Hvis der opstår tvivl om, hvor skellet skal stå mellem to ejendomme, kan vi ud fra "gamle" måleblade reetablere skel.
Læs mere

Matrikulære opgaver

De matrikulære opgaver omfatter opgaver i forbindelse med fast ejendom, hvor det i Danmark er fastlagt ved lov, at disse
Læs mere

3D Laserscanning

De matrikulære opgaver omfatter opgaver i forbindelse med fast ejendom, hvor det i Danmark er fastlagt ved lov, at disse
Læs mere

BBR arealopmåling

Professionel opmåling af bygninger og ejendomme med f.eks. laserscanning til beregning af arealer til BBR.
Læs mere

Opmåling af grund

Skal du have opmålt en grund til det ene eller det andet formål, eller har du blot spørgsmål deromkring, så er vi klar.
Læs mere