Landinspektør for entreprenørbranchen

Rådgivning og landmåling til entreprenørbranchen

Sejr Landinspektør har en bred og solid erfaring med rådgivning og landmåling til entreprenørbranchen, hvad enten det drejer sig om matrikulære forandringer som udstykning, arealoverførsel, skelfastlæggelse, kortlægning eller rådgivning om byggeri og fast ejendom.

Samtidig er vi i stand til at løse alle opmålings- og afsætningsopgaver af enhver størrelse direkte i marken.

Processen med myndighedsbehandling er også i trygge og professionelle hænder hos os. I ejendomshandler kan vi f.eks. levere oversigtskort og foretage arealoverførsel, hvis handlen omfatter en del af den faste ejendom. Vi udarbejder også servitutredegørelser og planer med byggelinjer.

ENTREPRENØRER HAR BRUG FOR HURTIG OG EFFEKTIV OPMÅLING

Vi anvender det nyeste landmålingsudstyr, som sikrer dig en effektiv og professionel arbejdsgang og et præcist resultat hver gang. Vi lægger vægt på at have moderne og tidssvarende udstyr og software, som gør vores arbejde så effektivt som muligt. Samtidig er vores kunder sikret data i det omfang, de har brug for.

I realiteten behøver du kun én person til at måle op, og fordi vi hos Sejr Landinspektør er meget fleksible og omstillingsparate, kan vi hurtigt være på pletten.

Hos os kan du forvente hurtig aflevering af afsætningsplaner, så der ikke er tvivl om, hvad der er afsat.