Lejemålsberegning og huslejearealer

Fastsættelse af husleje og huslejearealer

Uanset om du har stor erfaring som udlejer eller ej, er der mange ting at holde styr på, når man har et eller flere lejemål. En af de væsentlige ting er reglerne for husleje, så både du og dine lejere ved, hvor meget du kan opkræve fra dem.

Der er flere forskellige ting, der spiller ind, når det gælder størrelsen af huslejen. Det kan være faktorer som, hvornår den pågældende bygning er opført, om den er renoveret for nylig, samt størrelsen på huslejearealet.

Og netop størrelsen på huslejesarealet er noget, der til tider kan opstå tvivl om, når der skal fastsættes husleje. Hvis du skal have fastsat og reguleret huslejen i en udlejningsejendom, står Sejr Landinspektør gerne til rådighed for at foretage opmåling af huslejearealer.

Beregning af husleje efter arealets størrelse

Arealet er en vigtig faktor, når husleje og varmebidrag skal fastsættes. Men det er ikke ligegyldigt hvilket areal, der er tale om. Der skelnes nemlig mellem arealer til beboelse, arealer til erhverv og fællesarealer, når husleje samt varmebidrag skal vurderes.

Her kan landinspektøren som uvildig rådgiver hjælpe med at fastlægge hvilke arealer, der hører til beboelse, erhverv og til fællesarealer i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser.

På den måde sikrer du en præcis beregning af husleje, hvor dine lejere hverken betaler for meget eller for lidt i husleje. Det kan også være en god idé at få professionel hjælp til dette, så du sikrer dig selv mod eventuelle fejl, der kan være i opmålingerne.

Opmålingen foretages med totalstation og 3D laserscanner, som danner en 3D model af bygningen, så vi efterfølgende kan bearbejde data på CAD-systemer, så arealerne bestemmes med præcision.

Arealerne kan bestemmes præcist i både nye og gamle bygninger, så det har ingen betydning for troværdigheden af resultatet, hvis opmålingen er af en ældre bygning med en smule skævheder.

Hav styr på dokumentation for beregning af husleje

Som udlejer og lejer, er det altid en fordel at have styr på alt dokumentation vedrørende lejemålet, lejekontrakter og husleje. Her er beregninger af lejemålets arealer ingen undtagelse. Derfor får du de præcise beregninger fra os, når vi har foretaget opmålingerne.

Beregningerne afleveres på papir med skemaer over lejemålets størrelse og med tilhørende kortbilag, så udlejer og lejer aldrig kommer i tvivl om, hvor mange kvadratmeter der skal betales husleje for.

Disse dokumenter kan samtidig bruges som dokumentation, hvis en lejer er uenig i det antal kvadratmeter, der betales husleje for efter en fastsættelse af husleje.