Individuelle løsninger...
Lad os hjælpe med en præcis udstykning

Brancher

Udstykning af ejendomme og grunde kræver en individuel løsning. Hos Sejr Landinspektør får du det rette overblik over muligheder og begrænsninger, før du udstykker. Se her, hvordan vi kan hjælpe med en 100% præcis udstykning af netop din ejendom.

Entreprenør

Sejr Landinspektør har en bred og solid erfaring med rådgivning og landmåling til entreprenørbranchen, hvad enten det drejer sig om matrikulære forandringer som…

Læs mere

Byggeprojekter

Udstyk med totalplanlægning. Sejr Landinspektør yder en præcis rådgivning. Fra bar mark til nyt by- eller erhvervsområde med salgsklare byggegrunde…

Læs mere

GRUNDEJER

Sejr Landinspektør rådgiver om fast ejendom og mulighederne for netop din ejendom. Det kan handle om f.eks. vejrettigheder, hævd, skel og endomsavance…

Læs mere

LANDBRUG

Jordomlægninger, jordfordelinger, markkort, fradragsregler og servitutundersøgelser. Vi rådgiver gerne om mulighederne for at gennemføre jordomlægning mellem…

Læs mere

OFFENTLIG

Sejr Landinspektør har en bred og god samarbejdserfaring med forskellige offentlige myndigheder.

Læs mere