Cases med individuelle kundeløsninger

BASE erhverv

Vi er specialister i opmåling og afsætning af tilbygninger - uanset størrelsen. Her ny tilbygning til domicilet hos Dansk Bolig Byg og BASE Erhverv A/S i Horsens.

Læs mere

Bauhaus

Opmåling og afsætning til nyt Bauhaus i Kolding med Morten Friis A/S.

Læs mere

Børnehave

Rådgivning, opmåling og afsætning til nyt børnehus til 26 vuggestuebørn og 66 børnehavebørn på Elmely på Blegindvej i Hørning for totalentreprenøren John A. Laursen ApS.

Læs mere

Domstol

Sejr Landinspektør stod for opmåling af projektgrundlaget til opførelse af retsbygninger i hhv. Holstebro, Kolding, Herning og Holbæk og efterfølgende afsætning af byggerierne for totalentreprenøren A. Enggaard A/S.

Læs mere

Højhuset Blumersgade

5 etagers højhus på Blumersgade i Horsens, hvor vi udførte afsætning for totalentreprenøren Torntoft & Mortensen a/s.

Læs mere

Insero

Insero Atrium ved Forum Horsens. Vi forestop opmåling af eksisterende bygninger og bærende søjle konstruktioner til projekteringen af den nye konference- og idrætscenter. Efterfølgende afsatte vi byggeriet fra det første spadestik til meter mærker til færdiggørelse af bygningen.

Læs mere

Kampsportcenter

Opmåling af grundlag for projektering og senere afsætning af nyt kampsportscenter i for BASE Erhverv, som opfører byggeriet ved Forum Horsens, hvor vi også tidligere har med i projekter til opførelse af CASA Arena og INSERO Horsens.

Læs mere

Karetmagerlunden

Det nye byggeri Karetmagerlunden opføres på Emil Møllers Gade i Horsens. Byggeriet tæller 154 lejelejligheder og fordeles på i alt syv etageejendomme. Byggeriet opføres i flere punkthuse i helt op til 6 etagers højde. Vi forestår afsætningen af bygningerne og udfører lejemålsberegning af boligarealerne og opdeler ejendommene i ejerlejligheder.

Læs mere

Normal

Normals nye kontordomicil på 3.600m² i Skanderborg med store glasfacader og insitustøbt, buede gangstier. Et udfordrende og spændende byggeri.

Læs mere

Strandvejen

Opmåling af eksisterende boligblokke på Strandvejen i Juelsminde for Juelsmindehalvøens Almene Boligselskab af 1946. Der er lavet 3D laserscanning af bygningsfacader, så ingeniøren kunne beregne nye stålkonstruktioner til en ny etage ovenpå de eksisterende bygninger.

Læs mere

Ternelunden

For Boligselskabet Domea Horsens har Adsbøll Entreprise A/S udførte vi afsætning og lejemålsberegning til 3 punkthuse i 5 etager med 56 nye familieboliger i Ternelunden i Horsens.

Læs mere