Offentlig myndighed
Kommuner, forsyningsvirksomheder m.v.

Tekniske områder

Sejr Landinspektør har en bred og god samarbejdserfaring med forskellige offentlige myndigheder.

For kommuner og forsyningsvirksomheder udføres mangeartede opgaver inden for tekniske områder som veje, spildevand, byggeri, udstykninger, vandløbs- og ledningsopmåling m.v.

Planlægningsområder

Indenfor planlægningsområdet har Sejr Landinspektør blandt andet løst mange opgaver med lokalplaner, kommuneplaner, udstykninger, ekspropriation, åstedsforretning, vejudskillelse, arealoverførsel, ejendomsberigtigelse, sammenlægninger, udfærdigelse og tinglysning af servitutter, samt ikke mindst tilbyder Sejr Landinspektør en omfattede rådgivning.