Jordfordelinger og markkort til landbruget

LANDBRUG OG JORDOMLÆGNINGER

Hos Sejr Landinspektør har vi mange års erfaring med de muligheder og begrænsninger, der findes inden for landbrugets ejendomme og drift. Jordomlægninger, jordfordelinger, markkort, fradragsregler og servitutundersøgelser er alt sammen en del af vores dagligdag.

Vi rådgiver gerne om mulighederne for at gennemføre jordomlægning mellem landbrugsejendomme, herunder undersøgelser af afstandskrav, ejendomsstørrelser, ejerforhold og beregning af fradragsarealer. Samtidig har vi et godt samarbejde med landboforeninger, pengeinstitutter og advokater i forbindelse med belåning, skødeskrivning og udfyldelse af erhvervelsesskemaer.

Jordfordelinger kan være et kompliceret puslespil. Sejr Landinspektør sikrer, at selv store jordfordelinger med mange nye skelforløb indmåles og afmærkes hurtigt og præcist. Vi besidder også den nødvendige tekniske indsigt i at få jordfordelingen godkendt i den nye digitale matrikulære sagsbehandling – uden unødige forsinkelser.

I forbindelse med jordomlægninger, vejændringer og nybyggeri gennemgår vi de aktuelle servitutter på de berørte ejendomme og laver en servitutredegørelse, som klarlægger de enkelte servitutters aktualitet.

VI HJÆLPER DIG MED

 • Køb og salg af ejendomme og jord
 • Ophævelse af landbrugspligt
 • Tinglyste rettigheder og deklarationer
 • Regler om fortrinsstilling til suppleringsjord
 • Ejendomshistoriske forhold
 • Samdrift og forpagtning
 • Arealoverførsel, sammenlægning og udstykning
 • Naturbeskyttelse, randzoner mv.
 • Fastlæggelse af skel
 • Opmåling i mark og på kort
 • Ejendomskort