Professionel BBR arealopmåling af bygninger og ejendomme

BBR – arealopmåling

BBR-arealet udgør en væsentlig faktor, når der skal foretages ejendomsvurderinger af en lejlighed eller et hus i forbindelse med salg eller beregning af lejeniveau, men det kan også være udslagsgivende for ejendomsskatten ligesom dine lån kan være forkerte, hvis antallet af m2 angivet i BBR-registeret ikke stemmer overens med virkeligheden. Det kan i værste tilfælde ende med et krav om erstatning ved salg af ejendommen, men en sådan sag kan nemt undgås, hvis du får foretaget en BBR-opmåling af din ejendoms grundareal inden den sættes til salg.

 

Hvad er BBR?

Bygnings- og boligregisteret (BBR) er et register, der indeholder oplysninger om alle boliger og ejendomme i Danmark. Registeret indeholder en del forskellige informationer om hver enkelt bygning – eksempelvis størrelse og alder, hvor den ligger og hvad den bruges til.

Et af registerets hovedformål er at kunne videreformidle oplysninger om boligen til ejendomsvurderingsmyndigheden i forbindelse med ejendomsbeskatning og bloktilskud til boligstøtte, men registeret bliver også brugt som facitliste for låntagning og ejendomshandel i den private sektor.

Det er dog ikke helt ualmindeligt, at der kan være uoverensstemmelser mellem bygningens registrering i BBR og de faktiske forhold, og det kan have nogle uheldige økonomiske konsekvenser, de fleste nok helst er foruden. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, hvorvidt din boligs areal er opmålt og angivet korrekt i BBR-registret.

Hvad er et BBR-areal?

BBR-arealet er det areal som ejeren af ejendommen på et tidspunkt har opgivet til kommunen. Dette areal bliver også betegnet bruttoarealet, og findes ved at måle vandret på ydersiden af ydervæggen i gulvplan.

Ved opmåling af lejligheder tillægges desuden andelen af fælles adgangsarealer. Denne metode kan ved første øjekast måske synes simpel og ligetil, men den kan hurtigt blive fejlbehæftet.

Særligt ved gamle, skæve bygninger eller i boliger med skunkvægge kan det være vanskeligt at opmåle boligens bruttoareal uden brug af tekniske hjælpemidler. Derfor kan det i alle tilfælde være en god idé at alliere sig med en landinspektør, hvis du vil være sikker på, at arealet bliver angivet korrekt.

Hvad betyder forkerte BBR-oplysninger for salgsprisen?

Der kan være flere forskellige grunde til, at oplysningerne om boligens bruttoareal er forkerte. Det kan være, at det ikke er blevet korrigeret i BBR-registeret, hvis der er lavet en ny tilbygning eller blot et redskabsskur.

Det kan også være, at boligarealet aldrig har været opmålt korrekt i forhold til de lovmæssige krav, og derfor altid har figureret forkert i BBR-registret. Der kan altså være et hav af forskellige grunde til at oplysningerne er forkerte. Det er dog altid boligejernes ansvar, at oplysningerne i BBR-registeret er angivet korrekt, og det kan som nævnt have konsekvenser, hvis oplysningerne ikke stemmer overens med virkeligheden.

Boligens areal spiller en ikke uvæsentlig rolle, når værdien af den skal fastsættes med henblik på salg. Når du sætter dit hus eller lejlighed til salg hos en ejendomsmægler, udregnes boligens salgspris blandt andet ud fra de oplysninger, der figurerer i BBR-registret.

Er salgsprisen udregnet på baggrund af forkerte oplysninger, eksempelvis med afsæt i opmålinger, der er giver et større boligareal end det faktuelle, kan det selvsagt udmønte sig i dyre erstatningssager. Dette gælder også, selvom du ikke var klar over, at BBR-oplysningerne omkring din bolig var ukorrekte.

Få målt dit hus eller lejligheds BBR-areal

Det er i mange sammenhænge vigtigt, at din boligs bruttoareal fremgår korrekt i BBR-registret. Det kan dog være vanskeligt og en meget stor opgave, selv at opmåle dit hus eller din lejlighed, så bruttoarealet er 100% i overensstemmelse med virkeligheden. Så vil du være på den sikre side, er det altid en god idé at alliere dig med en landinspektør. Landinspektøren kan med sin viden og det rette udstyr foretage en korrekt opmåling, så du slipper for ubehagelige overraskelser ved eksempelvis salg af din bolig.

Hos Sejr Landinspektør er vi eksperter i at foretage opmålinger af bygninger og ejendomme til beregninger af arealer. Når vi foretager opmåling af arealer, foretages det med totalstation og 3D laserscanner. Derved dannes en 3D-model af den pågældende bygning, der efterfølgende behandles i vores CAD-systemer, hvorved boligens areal bestemmes med 100% præcision.

Når vi har foretaget opmålingerne, hjælper vi også med at indberette de nye målinger til BBR, så disse fremstår opdaterede og korrekte.