Specialiseret i matrikelsager for grundejere

GRUNDEJER – MATRIKLEN SKAL FORANDRES

Som grundejer kan det være svært at vide, hvor du skal starte, når grund, bygning eller skel skal ændres.

Sejr Landinspektør rådgiver dig gerne om fast ejendom og mulighederne for netop din ejendom. Det kan handle om f.eks. vejrettigheder, hævd, skel og ejendomsavancebeskatning i forbindelse med salg.

Vi kan også undersøge, hvilke bindinger, der er på din ejendom i form af f.eks. fredninger og tinglyste servitutter.

Få hjælp til ændringer på din matrikel

  • Hvis du ikke er enig med naboen om, hvor skellet går, kan vi fortælle om reglerne for skelafmærkning og afmærke skellet.
  • Hvis du skal bygge garage eller carport i skel, kan vi opmåle og afmærke skellet og levere en plan, der fortæller dig præcist, hvor meget plads du har fra huset ud til skel.
  • Hvis du er i tvivl om servitutterne på din ejendom, kan vi udarbejde en servitutredegørelse, der klart fortæller om servitutternes indhold og betydning.
  • Hvis du har aftalt med din nabo, at i har fælles indkørsel eller fælles mur i skel, kan vi sørge for tinglysning af aftalen.

Hvis matriklen skal ændres, så kontakt blot Sejr Landinspektør. Vi er altid parate til at gi’ et kvalificeret svar på dine spørgsmål.