Opdeling i ejerlejligheder
Vi opdeler ejendomme og sikrer dig professionel rådgivning

Ejerlejligheder

Overvejer du at opdele din ejendom i ejerlejligheder eller vil du gerne vide om en opdeling er mulig ifølge ejerlejlighedsloven?

Sejr Landinspektør foretager opdeling af ejendomme i ejerlejligheder og udarbejder anmeldelse af ejerlejligheden med fordelingstal og BBR areal. Hos os er du sikret en professionel rådgivning igennem hele sagsforløbet.

OPDELING I EJERLEJLIGHEDER

Beboelses- og erhvervsejendomme kan, hvis de opfylder ejerlejlighedslovens betingelser opdeles i ejerlejligheder, som kan selvstændigt overdrages og belånes.

Hos Sejr Landinspektør begynder vi sagsgangen med en indledende vurdering af, hvordan ejendommen kan opdeles ifølge bestemmelserne i ejerlejlighedsloven. Dernæst bedømmer vi i samråd med dig, hvordan opdelingen skal ske, da større enheder eventuelt senere kan videreopdeles. Ligesom ved matrikulære sager foretager vi en opmåling af ejerlejlighederne med laserscanner som giver en præcis opmåling af alle vægge og bygningsdele, som ligger til grund for arealberegningen og den endelige anmeldelse og fortegnelse.

Ved ejerlejlighedsopdeling bliver ejerlejligheden til en fast ejendom, der kan belånes og afhændes som andre faste ejendomme. Hvis du ønsker at overføre arealer mellem allerede opdelte ejerlejligheder, kan vi naturligvis også hjælpe dig med det.

Sejr Landinspektør forestår også opdeling af andelsboliger, som ønskes nedlagt og omdannet til ejerlejligheder samt ældrecentre/plejehjem til ejerlejligheder.