Teknisk opmåling og kortfremstilling

Teknisk opmåling og kortfremstilling

Som grundlag for projektering af nye bebyggelser og anlæg af enhver slags udarbejder vi situationsplan og projekteringsgrundlag.

Teknisk opmåling som situationsplan

  • Skeloplysninger, bygninger og højdekuver/koter målt i DVR90
  • Diverse tekniske installationer og anlæg som findes i projektområdet
  • Ledningsoplysninger fra LER
  • Tinglyste byrder som f.eks. oversigtsarealer og byggelinjer mv.

Situationsplanen kan anvendes direkte i den videre projekteringsfase og leveres digitalt i 3D i de fleste gængse dataformater til f.eks. Autocad, microstation og Mapinfo mv.

KONTROLOPMÅLINGER

Sejr Landinspektør udfører præcisionsopmåling af tekniske installationer, konstruktioner af enhver art og anlæg til kontrol af tolerancer og deformationer.

Markkort

Vi opmåler dyrkningsarealerne på landmandens marker, hvilket giver et nemt overblik over placering og arealstørrelser af de marker, der kan søges EU-hektarstøtte til. Planerne indeholder også en markfortegnelse og kan suppleres med skel og bygninger efter ønske.

Kirkegårdskort

Fuldstændig opmåling af kirkegårde med gravstedsnumre og grænser samt beplantningsgrænser og bygninger, som leveres digitalt evt. til MapInfo eller andre interaktive kirkegårdsadministrationssystemer til administration af gravsteder og beplantning.