Har I styr på skellet?
Vi kan ud fra gamle metoder finde skelpælene

Skelfastlæggelse

Helt hen i hegnet – hvis der opstår tvivl om, hvor skellet skal stå mellem to ejendomme. Du vil måske gerne plante ny hæk eller sætte et hegn op for at skærme af over til naboen, men hvor er det nu lige din grund går til? En skelgrænse markerer, hvad der er din grund, og hvad der er naboens grund, men den er ikke altid synlig. Sejr Landinspektør kan hjælpe dig med at finde ud af, hvor skelgrænsen går, så du ikke kommer til at plante din nye hæk på naboens grund. Det gør vi ud fra “gamle” måleblade. Vi beregner og reetablere skel eller hjælper med at finde de gamle skelpæle frem igen, hvis de findes i marken.

Der er tilfælde, hvor parterne ikke kan blive enige om skellets placering.

Skelforretning

Er der uenighed om skellet, eller er der vundet hævd på en del af naboens jord kan skellets placering fastlægges på skelforretning. Det foregår ved at parterne indkaldes til skelforretning, hvor landinspektøren afsætter skellet efter at have hørt alle parter og måske tidligere beboere på ejendommene. Ofte kan der også hentes nyttige oplysninger fra ældre luftfoto og kort.

Hvis en af parterne ikke vil acceptere landinspektørens afgørelse om skellets placering, kan sagen indbringes for domstolene.