Har I styr på skellet?
Vi kan ud fra gamle metoder finde skelpælene

Skelfastlæggelse

Hvis der opstår tvivl om, hvor skellet skal stå mellem to ejendomme, kan vi ud fra “gamle” måleblade reetablere skel eller hjælpe med at finde de gamle skelpæle frem igen, hvis de findes i marken.

Der er tilfælde, hvor parterne ikke kan blive enige om skellets placering. Skellets placering kan så afholdes ved en skelforretning, hvor landinspektøren afsætter skellet efter at have hørt alle parter og måske tidligere beboere på ejendommene. Ofte kan der også hentes nyttige oplysninger fra ældre luftfoto og kort.

Hvis en af parterne ikke vil acceptere landinspektørens afgørelse om skellets placering, kan sagen indbringes for domstolene.