Regler om hævd

Har du styr på reglerne om hævd?

Hvad er det egentlig hævd betyder, og er det noget jeg skal tage stilling til eller bekymre mig om. Hvordan fungerer det, når der sker et ejerskifte, eller hvis hævd skal ophæves? Vi står klar til at hjælpe dig i processen, når der skal vurderes om der kan vindes hævd.

Hvad er hævd?

Hævd er en regel der, i modsætning til en del andre, faktisk ikke beskytter den retmæssige ejer af et stykke jord. Det forholder sig nemlig sådan, at en person, der i god tro har benyttet sig uretmæssigt af et stykke af en andens grund, godt kan vinde hævd.

Det vil sige, at den person der over lang tid har benyttet det bestemte stykke grund, for eksempel som cykelsti eller indkørsel, kan få råderet over stykket. Dette kræver dog, at der ikke har været indsigelser undervejs fra den person, der retmæssigt ejer det stykke af grunden.

Når man snakker om hævd er der typisk tre slags der er i spil:

  • Ejendomshævd
  • Brugshævd (også kaldet servituthævd)
  • Frihedshævd

Hævd på vejareal

Når hævd skal afgøres på vejarealer, er det ofte de samme almindelige regler om brugshævd, der kommer i spil. Det vil her handle om retten til at benytte et bestemt stykke grund til et specifikt formål, som eksempelvis at benytte området som vej.

For at der kan vindes hævd, kræves det ofte, at personen skal have brugt arealet i en lang periode, vel at mærke uretmæssigt. Det drejer sig ofte om en periode på 20 år, hvorfor hævd ikke er noget, man kan kræve efter at have brugt et areal i kortere perioder.

Hævd ved ejerskifte

Hvis du først har været igennem processen med at vinde hævd over et givent område, er du sikkert interesseret i at fastholde afgørelsen. Derfor er det vigtigt, at få retten til området tinglyst, da du ellers kan risikere at miste retten til området. Det kan ske, hvis den ejendom, som området tilhører, skifter ejer.

Dette kan undgås, hvis du allerede inden et ejerskifte har fået ændringen tinglyst. Derfor er det en god idé at få det tinglyst hurtigt, når du har vundet hævd. Så undgår du fremtidige konflikter med nye naboer, allerede inden de er flyttet ind.

Ophævelse af hævd

Ophævelse af hævd kan lade sig gøre på flere forskellige måder.

Den første måde, det kan ske på er ved fysisk hindring. Det vil sige, at ejeren af arealet, hvor der er hævd, fysisk kan stille afspærringer eller forhindringer op, så den modsatte part ikke længere kan tilgå arealet. Det kan eksempelvis gøres ved at sætte hegn eller anden form for afskærmning op, der naturligt forhindrer adgangen til arealet.

Den anden måde hvorpå hævd kan ophæves, er ved at tage sagen i retten og dermed få anerkendt, at din grund bliver benyttet uberettiget af personer, der ikke ejer den. Men her er det altså ikke nok blot at indgive klager. Det skal laves til en sag, hvis du vil gøre dig forhåbninger om ophævelse af hævd.

Kan man vinde hævd på skel?

Svaret på dette spørgsmål er, ja, du kan faktisk godt vinde hævd på skellet mellem din egen og din nabos grund. Hvis der har været tvivl om, hvor skellet præcist går, og du derved har benyttet et lille stykke af din nabos grund, kan det godt lade sig gøre at vinde hævd over det. Også selvom det ligger på skellet mellem jeres grunde.

Hvis du har brug for hjælp til råd og vejledning om hævd, står vi klar til at hjælpe dig med netop det.