Regler om byggeretligt skel

Har du brug for et byggeretligt skel?

Et byggeretligt skel er noget, man kan få tinglyst, hvis det er nødvendigt. Der er flere situationer, hvor det kan være fordelagtigt at få lavet en tinglysning af et sådant skel.

Det kan blive nødvendigt at få et byggeretligt skel, både hvis du bor i en landzone, en byzone eller en sommerhuszone. Alle stederne kan du nemlig komme ud for, at der bliver behov for det.

Her vil vi forklare dig, hvad et byggeretligt skel er, hvorfor det er vigtigt at overholde reglerne, samt hvordan man kan håndtere det, hvis reglerne bliver brudt.

I hvilke situationer er et byggeretligt skel nødvendigt?

Der er flere situationer, hvor det kan blive nødvendigt at lave et byggeretligt skel.

En af grundene til, at man skal bygge med en passende afstand væk fra skellet, er for at sikre tilgængelighed for redningskøretøjer som brandbiler og ambulancer.

Men er din nabo eller dig selv kommet til at bygge for tæt på skellet, hvor der ikke kan søges dispensation, kan et byggeretligt skel komme på tale. Det kan være i tilfælde, hvor der er bygget eksempelvis et udhus til beboelse for tæt på skellet.

Derfor har skellet altså ikke kun det formål, at sikre privatlivet med en passende afstand mellem de to parter. Det er også med til at øge sikkerheden, hvis der skulle opstå brand i en af bygningerne, så brandvæsenet kan komme til.

Udover at brandvæsenet kan komme til i tilfælde af brand, mindsker afstanden mellem bygningerne også risikoen for, at ilden spreder sig til nærliggende bygninger.

Hvordan foregår processen omkring et byggeretligt skel?

Hvis I står i en situation, hvor det er nødvendigt med det byggeretlige skel, så foregår det på den måde, at der vil blive fastsat et nyt skel. Dette skel vil overtrumfe det gamle skel, der blev fastsat førhen. Derfor skal det nye skel nu være det, der skal beregnes med, når der skal bygges nye ting på grunden.

Hvis ikke den bygning, der overskrider reglerne for det gamle skel, kan laves om, så den overholder reglerne, kan det blive nødvendigt at tage et lille stykke af den anden grund.

Det vil sige, at skellet kan flyttes en smule længere over på den ene grund, så der igen opretholdes den rette afstand til byggeriet. Derved mister den ene part altså en del af sine kvadratmeter, hvis der indgås en aftale om at lave et byggeretligt skel. Hvis ikke en sådan aftale kan indgås, må den anden part droppe sit byggeprojekt, eller tilrette det, så det følger reglerne.

Hav styr på reglerne inden du går i gang

En god huskeregel, hvis man vil undgå problemer med skellet til sin nabo, kan være at overveje planerne for den bygning, man vil opføre nøje. For lige nu kan det være, at det bare er et redskabsskur du vil opføre, eksempelvis ved dit sommerhus. Men hvis du en dag vil lave det om til anneks med sovepladser, har du så sikret dig, at det stadig står langt nok fra skellet?

Hvis du overvejer scenarier som dette, kan det hjælpe med at forebygge problemer med, at der pludselig er bygget for tæt på skellet, og bygningen enten skal fjernes, eller naboen overtales til at rykke skellet. Og det er ikke kun, når det kommer til reglerne for skel, at det er en god idé at orientere sig fra start.

Generelt er det bare et godt udgangspunkt, når I vil opføre nyt byggeri af større eller mindre grad, så man undgår ubehagelige overraskelser undervejs.