Regler for bebyggelsesprocent

Hvor mange procent må man bygge på sin grund?

Hvis du har fundet den perfekte grund, og nu står overfor at skulle bygge hus derpå, har du nok stillet dig selv spørgsmålet:

Hvor meget må man bygge på sin grund?

Har du ikke overvejet dette spørgsmål, er det noget du skal have med i overvejelserne, når du vælger størrelsen på dit nye hus. Der er nemlig regler for, hvor mange procent man må bygge på sin grund.

Det vil sige, at bygningen eller bygningerne der ligger på grunden, ikke må overstige en vis procentdel af grundens samlede areal.

Der er forskellige regler for, hvor stor en procentdel af grunden der må bruges til bebyggelse, alt efter hvilket område man bygger i. Det kan eksempelvis være forskelligt, hvor stor en procentdel af grunden der må bygges på i sommerhuszoner eller i landzoner.

Derudover skal man også være opmærksom på, at der kan være forskel på hvor langt man må bygge fra skellet i sommerhuszoner og landzoner.

Hvad tæller med i bebyggelses-procenten?

Der kan være forskellige regler for, hvad der tæller med i bebyggelsesprocenten, alt efter hvad det er for et hus, der skal bygges. Man skal især være opmærksom på, at kvadratmeterne på en eventuel første sal også vil tælle med i bebyggelsesprocenten.

I nogle tilfælde, vil alt hvad der bygges på grunden tælle som en del af bebyggelsesprocenten, hvorimod der i andre tilfælde er undtagelser.

Disse undtagelser kan eksempelvis være, at de første 50 kvadratmeter af grunden ikke tæller med i bebyggelsesprocenten. Derved kan man bygge carporte, skure eller andet der fylder 50 kvadratmeter, enten tilsammen eller hver for sig, uden at det tæller med som en del af det man må bygge.

På den måde vil man have de ekstra kvadratmeter til sit hus, da de ikke i forvejen tæller med i de kvadratmeter, der må bygges på grunden.

Det kan være en god idé at tjekke op på, hvor meget man må bygge på den grund, man påtænker at købe, inden man køber den. For har man en plan om at bygge et kæmpe stort hus, kan der være risiko for, at man ikke må bygge det på den grund, man har udset sig, selvom den i princippet er stor nok.

Det er ikke kun ved nybyggeri, at man skal tjekke op på reglerne. Ønsker man at bygge et skur på sin grund, bør man også undersøge, om det er lovligt i forhold til bebyggelsesprocent.

Bebyggelses-procenten i sommerhusområder

Hvis I er ude efter en grund i et sommerhusområde, hvor I kan bygge en base, der kan danne ramme om diverse ferier, så skal I være opmærksomme på reglerne for bebyggelse. I et sommerhusområde gælder der nemlig andre regler end eksempelvis i landområder. Typisk må man ikke bygge på en ligeså stor procentdel af grunden i sommerhusområder, som man må i landzoner. Det kan der være flere grunde til.

Eksempelvis ønsker mange der har et sommerhus nok en vis grad af privatliv og fred og ro i deres sommerhus. Dette kan være svært at opnå, hvis man må bygge næsten helt til skellet på en grund. Vælger begge parter at udnytte grundens kvadratmeter til fulde i bredden, vil man få to sommerhuse med meget kort afstand til hinanden.

Men det er ikke kun på grund af privatliv og ro, at der ikke må bygges på en lige så stor procentdel af grunden i sommerhusområder. For hvis alle grundene næsten udelukkende består af bebyggelse, efterlader det næsten ingen plads til naturen, som mange nok nyder at være tæt på, når de er i sommerhus.

Bebyggelses-procenten i landzoner

Når man skal bygge i en landzone, må man typisk bygge på en lidt mindre procentdel af grunden end ved eksempelvis lejligheder. Det kan skyldes, at byggegrunde der bruges til lejligheder i byer, typisk er på færre kvadratmeter, og derfor har behov for en større bebyggelsesprocent.

Hvis ikke bebyggelsesprocenten i byer er af en vis størrelse, vil lejlighederne være meget små. Men i landområderne er grundene ofte større, hvilket betyder, at man stadig kan bygge store huse, selvom bebyggelsesprocenten ofte er en smule mindre.

Det er altid en god idé at rådføre sig med en professionel landinspektør, angående reglerne for hvor meget der må bygges på grunden. Der kan nemlig være mange regler og undtagelser, der gør at nogle ting tæller med i visse sammenhænge, men ikke i andre.

Med professionel rådgivning undgår man at stå med et færdigt byggeprojekt, for senere at finde ud af, at huset er opført med en for høj bebyggelsesprocent.