Byggeafstand til skel

Har du overvejet reglerne for byggeafstand til skel?

Nybyggeri kan i allerhøjeste grad siges at være blevet en populær disciplin blandt mange, og måske især blandt unge par. Og med programmer som eksempelvis nybyggerne i fjernsynet, virker drømmen om at bygge sin egen base op også som det rene idyl. Men for at beholde den gode stemning i byggeprocessen, er der altså et par ting, der er vigtige at have styr på, hvis man gerne vil undgå alt for mange bump på vejen.

For der kommer helt sikkert forsinkelser, problemer og andre gener i en byggeproces, så hvorfor ikke have styr på så meget som muligt, inden processen går i gang? En af de ting der skal undersøges inden I går i gang, er reglerne for hvor tæt man må bygge sit hus på skellet til den nærliggende grund.

Afstanden til skellet fra et hus er vigtigt

Skellet er det, der markerer hvor jeres grund stopper og overgangen til en anden, enten offentlig eller privat, starter. Det kan enten være markeret med fysiske skelpæle, eller også er det slet ikke markeret. Hvis det ikke er markeret, er det noget man selv skal være opmærksom på, men man kan ofte finde det ved at researche lidt, eller få hjælp af os til at fastsætte et nyt skel. For det er vigtigt at vide præcis hvor skellet er, når I skal vælge hvor på grunden jeres hus skal være placeret.

Der findes nemlig regler for, hvor langt væk fra skellet jeres hus skal være. Overholder det ikke reglerne, kan det skabe en masse problemer, og det er trods alt ikke særlig sjovt at stå med et færdigt hus der ikke overholder reglerne for bebyggelse. Overholder I ikke reglerne, kan det også være til gene for dem der bor på nabogrunden, da den for korte afstand til deres grund kan gøre, at deres hus i højere grad er i skyggen af jeres. Derudover kan det også være til gene, hvis jeres huse er placeret for tæt på hinanden, da man nemmere kan se ind af vinduerne hos hinanden. På den måde indskrænkes følelsen af privatliv betragteligt, og man kan føle sig overvåget i sit eget hjem.

 

Hvor tæt må man bygge på et skel i en landzone?

Der er forskellige regler for, hvor tæt du må bygge på et skel, alt efter hvilket område du gerne vil bygge i samt hvad du gerne vil bygge. Der er flere forskellige typer af områder, når det kommer til byggeri. Her er der eksempelvis landzoner, sommerhuszoner og byzoner. Der kan være en smule forskel på reglerne, da der eksempelvis kan gælde andre regler i sommerhuszoner, end der gør i landzoner. Som udgangspunkt skal et hus til beboelse være placeret mindst 2,5 meter fra det fastsatte skel. Har man eksempelvis tilbygninger som garage eller andet, man ønsker at have ved sit hus, så kan det lade sig gøre at bygge dem med en kortere afstand til skellet end de 2,5 meter.

Men vælger man at gøre det, er der nogle bestemte regler der træder i kraft, som det er en god idé at sætte sig ind i. Det kan eksempelvis være regler om, hvor stort bygningens areal må være, eller tagets hældning og placering af vinduer. Der kan også være regler for, hvor højt huset må være, alt efter hvor tæt på skellet det er placeret. Så for at beholde den gode stemning og sikre freden med både naboer og myndigheder, er det altså en god idé at sætte sig ordentligt ind i reglerne for, hvad man må bygge hvor.

 

Snak med naboen om dine planer

Hvis du skal bygge dit hus på en grund, hvor der er naboer, kan det også være en god idé at fortælle dem om planerne for det nye byggeri, selvom det overholder alle regler for skel. På den måde kan du undgå, at de bliver skeptiske over for, hvorvidt byggeriet vil genere dem, eller om det overholder reglerne. Hvis de får de overordnede planer at vide i starten, kan de fra begyndelsen forholde sig til, hvor byggeriet kommer til at være. På den baggrund vil de ikke danne falske indtryk og få unødvendige bekymringer om hvorvidt det vil skygge for deres grund.

I tvivl om reglerne for netop dit næste byggeri?

Hvis du er i tvivl om noget med hensyn til hvor tæt du må bygge på skellet i en landzone, hvor højt dit hus må være, så står vi klar til at hjælpe dig med kyndig vejledning fra vores eksperter på området.

Det kan også være, at vi skal starte med at fastlægge hvor skellet i det hele taget er placeret. Er dette tilfældet, kan vi også hjælpe dig med det, og på den måde være med helt fra begyndelsen og sikre, at du kommer godt fra start.